ImplantátumRegiszter ·  Köszöntő  ·
 
Tájékoztató a Központi Implantátumregiszter változásáról

2015. január 15-től hatályos az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009 EüM rendelet 17. melléklete, amely szerint az A) listában felsorolt eszközöket nem kell regisztrálni a rendszerben, a B) listában felsorolt eszközöket pedig gyártási/sorozatszám nélkül kell regisztrálni. Kérjük ennek figyelembe vételével módosítsák gyakorlatukat. Tájékoztatunk továbbá, hogy a műerek kategória a Központi Implantátumregiszter a VIII. főcsoportban a korábbi I18/0004 alcsoportra és a beletartozó alkategóriákra terjed ki (Graftok, benne 01501 Aorta stent-graftok, Perifériás graftok, Egyéb). Kérjük a még mindig regisztrálandó főcsoportok azonosítására tekintsék át a letölthető anyagok/ A tömeges importhoz szükséges import fájlok formátuma dokumentumot.

2015. május 20.
Tájékoztató a Központi Implantátumregiszter változásáról

A Központi Implantátumregiszter implantátumok bevitelére szolgáló adatlapja 2014. március 21-én megváltozott. Az adatlap bővült a beteg személyes adatival (név, anyja neve, lakcím, telefonszám). Amennyiben ezt a dátumot követően tölt ki adatlapot, a személyes adatok felvitele nélkül a rendszer nem képez kapcsolati kódot és az adatlap nem menthető. Amennyiben a rendszerében hiányos (piros hátterű) adatlapok vannak, melyek kitöltését 2014. március 21. előtt kezdte meg, akkor azokat még a korábbi adattartalommal (személyes adatok megadása nélkül) tudja kitölteni. Ha azonban az így kitöltött és véglegezett adatlapok az E-jelentésen keresztül bekerülnek az OEP által üzemelt Központi Implantátumregiszterbe, és így lezárttá válnak (kis lakat jelenik meg a sor végén), majd utóbb mégis korrigálni kell, akkor a rendszer automatikusan kérni fogja a beteg személyes adatait is. Ugyanez a helyzet, ha Ön korábban lezárt adatlapot most ismét megnyit javítás végett és feltöri a lakatot. A rendszer változásával a betegek adatai az EEKH és az OEP számára továbbra sem ismerhetőek meg automatikusan, azokat továbbra is csak a felvitelt végző egészségügyi szolgáltató látja, a hivatalok csak a Regiszter által generált kapcsolati kódot ismerik.

2014. április 1.
Tisztelt felhasználó !

A visszajelzések alapján több, lényeges változtatás történt a Központi Implantátumregiszter on-line felületén, ezért kérjük, a felhasználókat, hogy olvassák el módosított tájékoztatóinkat a Letölthető anyagok menüpont alatt! Megértésüket köszönjük! A változás a korábbi adatlapokat nem érinti, a már rögzített adatlapok módosítása nem szükséges.

A 2014. március 21. előtt rögzített részlegesen kitöltött, vagyis hiányos vagy hibás adatlapok esetén az újonnan megjelenő, csak a Szolgáltató által látható személyes adatok kitöltése nem kötelező.

Üdvözöljük a Központi Implantátumregiszer honlapján! Tájékoztatjuk a Tisztelt Szolgáltatókat, hogy a az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eü. tv.): 101/B és 101/C pontjai alapján az Implantátumregiszterrel kapcsolatban felmerülő esetleges kérdések és észrevételek kezelését az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal végzi.
(Postacím: 1051 Budapest, Zrínyi utca 3., e-mail: implantatum@eekh.hu)
A Központi Implantátum regiszter célja

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 2014. január hó 1. napján hatályba lépő 101/C. § alapján a Központi Implantátumregiszter célja az implantátum beültetéséről, kivételéről és cseréjéről nyilvántartás vezetése a betegellátás biztonságosságának javítása érdekében.

Jogszabályi háttér

Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi CXXVII. törvény megteremtette a Központi Implantátumregiszter létrehozásának jogszabályi alapját.
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 2014. január hó 1. napján hatályba lépő 101/C. § alapján az egészségügyi szolgáltató az implantátum beültetéséről, kivételéről és cseréjéről az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) által működtetett informatikai felület alkalmazásával nyilvántartást köteles vezetni.
A Központi Implantátumregiszterbe rögzítendő adatok

A nyilvántartásban az alábbi adatokat szükséges rögzíteni:

 • az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvényben meghatározott személyazonosító adatok közül a beavatkozással érintett személy családi és utónevét, születési nevét, születési dátumát, anyja születési nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét, egyéb elérhetőségét,
 • a beültetés, eltávolítás vagy csere időpontját,
 • a beültetés, eltávolítás vagy csere okát,
 • a beültetett vagy eltávolított implantátummal kapcsolatban
  • az implantátum nevét, típusát, gyártási tételszámát - ha rendelkezésre áll – a sorozatszám megjelölésével,
  • a gyártó nevét,
  • a forgalmazó nevét, székhelyét, akitől az implantátumot az egészségügyi szolgáltató beszerezte,
 • a beültetést végző orvos nevét, pecsétszámát,
 • a beültetést végző egészségügyi szolgáltató nevét, működési engedélye számát.
A nyilvántartásba a fenti adatokat legkésőbb a beavatkozással érintett személy egészségügyi szolgáltatótól történő elbocsátásának időpontjáig, vagy az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt finanszírozási jelentéstétel napján kell felvinni.
Az egészségügyi szolgáltató a fenti adatokat az OEP által működtetett informatikai felület alkalmazásával, az adatfelvitellel egyidejűleg, elektronikusan továbbítja a Központi Implantátumregiszter részére.
A kapcsolati kód fogalma

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 2014. január hó 1. napján hatályba lépő 22/B. §-a értelmében, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) a Központi Implantátumregiszter részére történő adattovábbítást követően a személyazonosító adatok tekintetében kapcsolati kódot képez.
Az OEP kapcsolati kódot az általa működtetett informatikai alkalmazás útján megküldi a nyilvántartást vezető egészségügyi szolgáltatónak. A kapcsolati kódot fel kell tüntetni az egészségügyi dokumentációban.
Az OEP a Központi Implantátumregiszterben tárolt adatokról az egészségügyi szolgáltató részére a betegdokumentációban feltüntetett kapcsolati kódot tartalmazó kérelme esetén nyújt tájékoztatást az egészségügyi szolgáltató által kezelt személyen korábban végzett, implantátumot érintő beavatkozással kapcsolatban.
Ellenőrzés

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 101/B. § alapján az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (EEKH) ellenőrzi az egészségügyi szolgáltatók nyilvántartással kapcsolatos kötelezettségeinek teljesítését. A Központi Implantátumregiszterrel kapcsolatos hatósági feladatok ellátására az EEKH jogosult, így a nyilvántartási kötelezettségek megszegése esetén 50 000 forinttól 400 000 forintig terjedő pénzbírságot is kiszabhat.
 
   
DEBUG

0