ImplantátumRegiszter ·  Köszöntő  ·
 

Tisztelt Felhasználók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2024. június 20-tól a Központi Implantátumregiszterben az orvos szerepkörű felhasználók belépési pecsétszáma 6 karakterre módosul. A felületre történő belépés érdekében az 5 jegyű pecsétszámuk elé egy 0 (nulla) számjegyet szükséges írni (például: 12345 helyett 012345).

Szíves együttműködésüket és megértésüket előre is köszönjük.

EESZT magánszolgáltatói csatlakozás 2018.

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet 22. § (1) b) pontja, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 35/B. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Központi Implantátumregiszterbe vagy a Nemzeti Protézis Regiszterbe adatszolgáltatásra kötelezett nem közfinanszírozott egészségügyi ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóknak 2018. november 1-jétől kötelező az EESZT használata.Tájékoztató a Központi Implantátumregiszter változásáról

2015. január 15-től hatályos az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009 EüM rendelet 17. melléklete, amely szerint az A) listában felsorolt eszközöket nem kell regisztrálni a rendszerben, a B) listában felsorolt eszközöket pedig gyártási/sorozatszám nélkül kell regisztrálni. Kérjük ennek figyelembe vételével módosítsák gyakorlatukat. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a műerek kategória a Központi Implantátumregiszter a VIII. főcsoportban a korábbi I18/0004 alcsoportra és a beletartozó alkategóriákra terjed ki (Graftok, benne 01501 Aorta stent-graftok, Perifériás graftok, Egyéb). Kérjük a még mindig regisztrálandó főcsoportok azonosítására tekintsék át a Letölthető anyagok/A tömeges importhoz szükséges import fájlok formátuma dokumentumot.
Tisztelt Felhasználó! Üdvözöljük a Központi Implantátumregiszter honlapján!

Kérjük, hogy olvassák el a tájékoztatóinkat, melyek a Letölthető anyagok menüpont alatt találhatóak.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szolgáltatókat, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eü. tv.): 101/B és 101/C pontjai alapján az Implantátumregiszterrel kapcsolatban felmerülő esetleges kérdések és észrevételek kezelését az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet végzi. (Postacím: 1051 Budapest, Zrínyi utca 3., e-mail: implantatum@ogyei.gov.hu)
A Központi Implantátum regiszter célja

Az Eü. tv. 101/C. § alapján a Központi Implantátumregiszter célja az implantátum beültetéséről, kivételéről és cseréjéről nyilvántartás vezetése a betegellátás biztonságosságának javítása érdekében.

Jogszabályi háttér

Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi CXXVII. törvény megteremtette a Központi Implantátumregiszter létrehozásának jogszabályi alapját.
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 2014. január hó 1. napján hatályba lépő 101/C. § alapján az egészségügyi szolgáltató az implantátum beültetéséről, kivételéről és cseréjéről a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) által működtetett informatikai felület alkalmazásával nyilvántartást köteles vezetni.

A Központi Implantátumregiszterbe rögzítendő adatok

A nyilvántartásban az alábbi adatokat szükséges rögzíteni:

 • az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvényben meghatározott személyazonosító adatok közül a beavatkozással érintett személy családi és utónevét, születési nevét, születési dátumát, anyja születési nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét, egyéb elérhetőségét,
 • a beültetés, eltávolítás vagy csere időpontját,
 • a beültetés, eltávolítás vagy csere okát,
 • a beültetett vagy eltávolított implantátummal kapcsolatban
  • az implantátum nevét, típusát, gyártási tételszámát - ha rendelkezésre áll – a sorozatszám megjelölésével,
  • a gyártó nevét,
  • a forgalmazó nevét, székhelyét, akitől az implantátumot az egészségügyi szolgáltató beszerezte,
 • a beültetést végző orvos nevét, pecsétszámát,
 • a beültetést végző egészségügyi szolgáltató nevét, működési engedélye számát.
A nyilvántartásba a fenti adatokat legkésőbb a beavatkozással érintett személy egészségügyi szolgáltatótól történő elbocsátásának időpontjáig, vagy az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt finanszírozási jelentéstétel napján kell felvinni.
Az egészségügyi szolgáltató a fenti adatokat a NEAK által működtetett informatikai felület alkalmazásával, az adatfelvitellel egyidejűleg, elektronikusan továbbítja a Központi Implantátumregiszter részére.

A kapcsolati kód fogalma

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 2014. január hó 1. napján hatályba lépő 22/B. §-a értelmében, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) a Központi Implantátumregiszter részére történő adattovábbítást követően a személyazonosító adatok tekintetében kapcsolati kódot képez.
A NEAK kapcsolati kódot az általa működtetett informatikai alkalmazás útján megküldi a nyilvántartást vezető egészségügyi szolgáltatónak. A kapcsolati kódot fel kell tüntetni az egészségügyi dokumentációban.
A NEAK a Központi Implantátumregiszterben tárolt adatokról az egészségügyi szolgáltató részére a betegdokumentációban feltüntetett kapcsolati kódot tartalmazó kérelme esetén nyújt tájékoztatást az egészségügyi szolgáltató által kezelt személyen korábban végzett, implantátumot érintő beavatkozással kapcsolatban.

Ellenőrzés

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 101/B. § alapján az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) ellenőrzi az egészségügyi szolgáltatók nyilvántartással kapcsolatos kötelezettségeinek teljesítését. A Központi Implantátumregiszterrel kapcsolatos hatósági feladatok ellátására az OGYÉI jogosult, így a nyilvántartási kötelezettségek megszegése esetén 50 000 forinttól 400 000 forintig terjedő pénzbírságot is kiszabhat.
 
   
DEBUG

0